- Składamy też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska - poinformował prezes PiS. Wyjaśnił, że doniesienie jest efektem tego, iż z nagrań rozmów polityków opublikowanych przez "Wprost" wynika, że premier wiedział o aferze Amber Gold, a nie powiadomił o niej prokuratury, ani obywateli. Kaczyński zapowiedział także, że w najbliższym czasie jego partia złoży też wniosek o postawienie prezesa NBP Marka Belki przed Trybunałem Stanu

Sejm może uchwalić wotum nieufności w stosunku do rządu większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów, wskazując jednocześnie imiennie kandydata na nowego premiera.