Jarosław Gowin podkreślił, że decyzję o koalicjach na szczeblu gmin i powiatów będą podejmowały lokalne władze Polski Razem, natomiast władze krajowe rozstrzygną czy powstanie jedna ogólnopolska koalicja w wyborach do sejmików wojewódzkich. Podkreślił, że chociaż PO, w jego ocenie, nie jest partią centroprawicową, to na szczeblu lokalnym możliwe są również koalicje z Platformą.

Polska Razem w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała 3 % głosów i nie wprowadziła żadnego kandydata.