Prezydent podkreślił, że fakt, iż 89 procent Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej, wyróżnia nas spośród innych państw Unii - jest też jednak zobowiązaniem. Komorowski dodał, że dzięki członkostwu odnieśliśmy wiele sukcesów i wiążemy z nim plany na przyszłość. - Naprawdę warto zaznaczyć w niedzielę naszą akceptację dla Polski w integrującej się Europie, dla Polski przynależnej coraz bardziej do świata zachodniego - przekonywał. - To świat wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa - dodał. Prezydent przypomniał też, że o sile i jakości reprezentacji Polski w Parlamencie Europejskim zadecydują głosy oddane przez wyborców w wyborach.

51 polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim Polacy wybiorą 25 maja.