Na czele gangu powiązanego z klubem motocyklowym Bandidos stało ośmiu aresztowanych już mężczyzn, którzy będą odpowiadać za sprzedaż dużej ilości narkotyków, głównie marihuany. Ich telefony od dłuższego czasy były na podsłuchu co pozwoliło zidentyfikować kilkuset ich klientów.

Spośród klientów gangu wyłoniono grupę najmłodszych, do których policja w porozumieniu z władzami miejscowymi wysłała SMS-y. W SMS-ach policjanci informują w jaki sposób dowiedzieli się o ich zakupach oraz zapraszają ich na rozmowę. Zaproszenie jest ważne 10 dni - później młodzi ludzie będą wzywani na rozmowę pisemnie, a jeśli i to nie poskutkuje rozpocznie się formalne dochodzenie mogące się zakończyć karą grzywny lub sprawą sądową. W wypadku nieletnich o całej sprawie poinformowani zostaną rodzice.