Przewodniczący partii Liberty GB został aresztowany, po tym jak zacytował książkę "The River War" - wydany pod koniec XIX wieku zapis wspomnień Winstona Churchilla, w tym uwag na temat Islamu.

Paul Weston dokonał odczytu tych wragmentów pod koniec kwietnia. Aresztowano go pod zarzutem braku zezwolenia na zgromadzenie publiczne, oraz podejrzenia o prześladowaniu na tle rasowym.