Jaruzelski został przewieziony do szpitala pod koniec kwietnia. Jeszcze przed weekendem jego stan był stosunkowo dobry. Lekarze rozważali nawet możliwość wypisania go do domu.

Płk Kade poinformował, że w trakcie dwutygodniowego pobytu w Wojskowym Instytucie Medycznym gen. Jaruzelski przeszedł drobny zabieg urologiczny.

Ze względu na zły stan zdrowia gen. Jaruzelski nie może być sądzony za wprowadzenie stanu wojennego.