Bogdan Zdrojewski podkreślił, że część projektów jest już w toku, bo na "rok" składają się między innymi tłumaczenia literatury rosyjskiej na polski i odwrotnie, ale są też takie, które były dedykowane specjalnie na 2015 rok i tę część można by negatywnie zaopiniować. 

Przyszły rok ma być rokiem Polski w Rosji i Rosji w Polsce na podstawie porozumienia "Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich". Deklaracja została podpisana w grudniu ubiegłego roku przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Federacji Rosyjskiej.

Program obchodów został opracowany w 2012 roku. Składa się na niego między innymi tłumaczenie dzieł Tadeusza Różewicza na język rosyjski, wymiana w zakresie przedstawień teatrów lalek dla dzieci oraz specjalne wydanie w Rosji dzieł Fryderyka Chopina.

Cykl wspólnych imprez pod hasłem ”rok Polski w Rosji i rok Rosji w Polsce” ma rozpocząć się w styczniu 2015 roku.