Według Centrum Informacyjnego Rządu, Donald Tusk uzyskał pełne wsparcie Hiszpanii dla utworzenia unii energetycznej dla Europy. Premierzy zgodzili się, że kluczowe dla zapewnienia realizacji tego projektu są interkonektory, czyli infrastruktura umożliwiająca przesyłanie energii pomiędzy państwami. Omówiono też zarys planu premiera Rajoya wykorzystania potencjału hiszpańskich magazynów gazowych oraz terminali LNG do zwiększenia bezpieczeństwa Europy w ramach Unii Energetycznej.

Premierzy zapowiedzieli ścisłą współpracę Polski i Hiszpanii w przygotowaniach do czerwcowej Rady Europejskiej, która ma się zająć problematyką bezpieczeństwa energetycznego Europy. Hiszpania jest przykładem kraju, który dywersyfikuje dostawy energii. Kupuje ją w 11 państwach, a głównym dostawcą jest Algieria. Oba kraje łączy gazociąg, który zdaniem Mariano Rajoya, mógłby zostać przedłużony do Francji i innych krajów Europy.