Dyrektor zespołu Włodzimierz Izban zachęca Polaków, aby w wigilijny wieczór włączyli telewizory lub radioodbiorniki i z uwagą wysłuchali przekazu z Watykanu.

Włodzimierz Izban przyznał, że prace nad organizacją tego koncertu trwały od dwóch lat. Kiedy przyszło potwierdzenie z Watykanu, wiadomość bardzo ciepło przyjęli wszyscy członkowie zespołu. 

Występ w Watykanie będzie uwieńczeniem 65. rocznicy powstania Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze.