Po zakończeniu rozmów, Jose Manuel Barroso podkreślał cytując konkluzje Rady Europejskiej - że obronność ma znaczenie: "Europa potrzebuje silnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony tak by mogła pełnić swoją rolę na międzynarodowej scenie. Musi być to zapewnione przez konkurencyjny i efektywny sektor zbrojeniowy. Wspólne zdolności obronne także powinny być rozwijane. Silna, wspólna polityka obrony nie może być luksusem, w dzisiejszym świecie ona jest koniecznością".

Wzmacnianie europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz intensyfikacja rozwoju zdolności obronnych uznana została przez europejskich liderów za priorytetowe działania dotyczące polityki obronnej Unii Europejskiej. Przywódcy państw i rządów poparli m.in. program budowy dronów, plan rozwijania najnowszej generacji łączności satelitarnej oraz unijnego systemu obrony przed cyberatakiem.