Huragan może zrywać dachy i linie energetyczne, uszkadzać samochody, łamać gałęzie i konary, wybijać szyby w oknach. "Radzimy nie wychodzić z domów, a jeśli jest to już konieczne unikać starych drzew, linii wysokiego napięcia, kominów, wysokich reklam" - apeluje do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego Wojciech Gola, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. "Szczególną uwagę proszę zwrócić wyjeżdżając z zabudowań czy zza ściany lasu na otwartą przestrzeń, gdzie podmuchy wiatru mogą być bardzo groźne i mogą doprowadzić do zepchnięcia samochodu z jezdni" - dodaje.

"W razie wypadków szukać pomocy wzywając straż pożarną, pogotowie, policję lub korzystać z telefonu alarmowego 112. Kiedy natrafimy na zerwane linie energetyczne, uszkodzone przewody gazowe czy wodociągowe, proszę w żadnym wypadku nie naprawiać tych awarii we własnym zakresie, tylko wezwać specjalistów" - przypomina Wojciech Gola.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie radzi sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób najbliższych. W miarę możliwości poinformować o zbliżającym się huraganie. Zalecana jest obserwacja zmiany pogody i śledzenie komunikatów nadawanych przez rozgłośnie radiowe oraz stacje telewizyjne.