"Orzeczenie wspomnianego środka stanowi najlepszą z możliwych gwarancji ochrony dziecka przed wykorzystaniem seksualnym. Prawomocnie orzeczony zakaz trwa dożywotnio, a co za tym idzie nigdy nie nastąpi zatarcie skazania, nawet w razie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jak również upływu okresu próby orzeczonego wobec skazanego"- pisze Rzecznik Praw Dziecka , zaznaczając, ze obecnie sądy zbyt rzadko z tej możliwości korzystają.

Marek Michalak zwrócił się do ministra sprawiedliwości o uwzględnienie tej kwestii w programie szkoleń dla sędziów. Zaproponował rozważenie zmian legislacyjnych, które wprowadziłyby obligatoryjne stosowanie zakazu pracy z dziećmi już wobec skazanych po raz pierwszy za przestępstwo wynikające z pedofilii.Obecnie taki przepis dotyczy skazanych za krzywdzenie dzieci w warunkach recydywy. 

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, zarówno szkolenia dla sędziów, jak i zmiany prawne pozwoliłyby uchronić wiele dzieci przed kontaktem ze sprawcami przestępstw seksualnych.