Rząd proponuje między innymi wprowadzenie dodatkowego nadzoru nad działaniem partii, karanie więzieniem za ich nielegalne finansowanie, przeprowadzanie zewnętrznych, niezależnych kontroli finansowych administracji i zakaz korzystania w ministerstwach z kart kredytowych na cele reprezentacyjne. 

Firmy, którym udowodniono korupcję, nie mogłyby uczestniczyć w publicznych przetargach. Osoby pełniące ważne funkcje administracyjne musiałyby składać oświadczenia majątkowe przed objęciem stanowiska i po zakończeniu urzędowania. 

W hiszpańskich sądach toczy się 1600 spraw związanych z korupcją. Są w nią uwikłani pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli, partie polityczne, a nawet rodzina królewska.