Alarm ogłoszono około godziny 15:00 gdy od lodu pokrywającego wody zatoki oderwało się duże pole lodowe, które pchane wiatrem przesuwało się w kierunku pełnego morza. W szybko rozpoczętej akcji ratunkowej uczestniczyły okręty łotewskiej marynarki wojennej, śmigłowce wojskowe oraz statki morskich służb ratowniczych i pływające jednostki straży pożarnej oraz policji.

Działania ratownicze utrudniał wiatr i narastające szybko fale morskie. Mimo to przed 16:00 udało się przeprowadzić na jednostki przybyłe z pomocą wszystkie 176 osób, z wielkiej kry. Była ona już wówczas o prawie trzy kilometry od brzegu. Drugą grupę, 43 osób która znalazła się na mniejszej krze, zdjęto z lodu gdy znajdowała się już około czterech kilometrów od brzegu.

Zaraz po tym wydarzeniu państwowe władze łotewskie ogłosiły zakaz wchodzenia na przybrzeżne pola lodowe.