W badaniu MillwardBrown SMG/KRC zyskuje lewica i partia Janusza Korwin-Mikkego.

SLD chce poprzeć 11 proc. głosujących (wzrost o 2 proc.). Rosną także notowania Janusza Palikota, na którego głos chce oddać 10 proc. wyborców (wzrost o 3 proc.).

Drugi raz z rzędu pomiary MillwardBrown SMG/KRC wskazują poparcie dla Nowej Prawicy Janusza Korwin Mikkego na poziomie 4%.

Także 4% Nowa Prawica otrzymała w marcowym badaniu CBOS, co w tamtym pomiarze stanowiło wzrost z poziomu 2 punktów w lutym.