Podczas debaty dotyczącej najbliższego szczytu Unii socjaliści, liberałowie i frakcja Zielonych zwrócili się do minister Lucindy Creighton reprezentującej prezydencję irlandzką oraz szefa Komisji Emanuela Barroso o wprowadzenie do porządku obrad szczytu, spraw dotyczących wydarzeń na Węgrzech. Zdaniem przewodniczącego liberałów Guy Verhofstadta, zmiany jakie wprowadzone zostały do węgierskiej konstytucji są jawnym zamachem na zasady i pryncypia, którymi kieruje się Unia Europejska.

Apelował o rozpoczęcie formalnego dochodzenia w celu wyjaśnienia sytuacji. Nie ma żadnych wątpliwości - stwierdził Verhofstadt - że węgierska konstytucja w obecnym kształcie sankcjonuje łamanie europejskich zasad. Szefowie frakcji zażądali, by państwa członkowskie wraz z Komisją bezzwłocznie zajęły się sprawą i wyciągnęły najdalej idące konsekwencje wobec Budapesztu. 

Kontrowersyjne zmiany dotyczą między innymi kwestii związków małżeńskich, oficjalnego uznawania Kościołów i przebiegu kampanii wyborczej.