W Rangunie obraduje pierwszy kongres partii, zwołany po umożliwieniu jej oficjalnej działalności przez władze wojskowe. Głównym tematem kongresu są przygotowania do wyborów w roku 2015. Delegaci muszą się jednak zmierzyć z problemami, takimi jak brak doświadczenia politycznego i wewnętrzne podziały w partii.

Aung San Suu Kyi wezwała uczestników kongresu do wykorzystania okazji, jaką będzie zwycięstwo w wyborach. Wskazują na nie sondaże opinii publicznej. "Dla dobra kraju powinniśmy być zjednoczeni i iść naprzód" - powiedziała Aung San Suu Kyi.

Narodowa Liga na rzecz Demokracji istnieje od 1988 roku. Dwa lata później wygrała wybory, ale wojskowa junta anulowała wyniki glosowania, a działaczy partii od tego czasu wielokrotnie spotykały restrykcje ze strony władz. Aung San Suu Kyi, podobnie jak 42 innych członków ugrupowania, dostała się do parlamentu w ubiegłym roku.