Za Szwajcarią na wysokich pozycjach są Australia, Norwegia, Szwecja, Dania a także Singapur i Nowa Zelandia.

Ranking ten różni się znacznie od podobnego zestawienia sprzed ćwierć wieku, kiedy to najlepiej było przyjść na świat w USA, Francji, Niemczech Zachodnich, Włoszech czy w Kanadzie.

Analitycy brali pod uwagę 11 kryteriów, w tym zamożność, długość życia, liczbę rozwodów, wolności polityczne, klimat, przestępczość czy równouprawnienie.

Na liście 80 badanych krajów Polska jest na miejscu 33, uzyskała 6,66 punktu w dziesięciostopniowej skali. W poprzednim rankingu, PRL zajęła 23. miejsce. Najgorsze wyniki odnotowały: Ukraina, Kenia i Nigeria.