szczególne normy czasu pracy

Zgodnie z ogólnymi przepisami czas pracy pracownika nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym cztery miesięcy, z zastrzeżeniem innych przepisów k.p. Ponadto każdy pracownik podlega rygorom związanym ze wskazanymi w kodeksie systemami czasu pracy. Stosuje się do niego także reguły prawne wynikające z pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz w niedziele i święta.