Z dokumentu PE wynika, ze działalność parlamentarna będzie kontynuowana, ale seminaria, wydarzenia kulturalne i inne przedsięwzięcia z udziałem gości zewnętrznych (np. ekspertów) nie będą odbywały się przez ten czas. PE będzie nadal prowadził prace legislacyjne.

W czwartek w PE w Brukseli odbyła się sesja, w której wzięło udział kilkudziesięciu europosłów. Eurodeputowani, którzy nie przybyli do Brukseli, mogli jednak głosować zdalnie za pomocą e-maili.

Szef PE David Sassoli tłumaczył na początku marca, że środki podejmowane przez Parlament UE muszą być restrykcyjne, ponieważ budynek odwiedza rocznie około 700 tys. gości, znacznie więcej niż inne instytucje.