We wtorek na konferencji prasowej senatorowie PiS zwracali uwagę, że senacka komisja regulaminowa nie zajęła się dotąd ich wnioskiem o rozszerzenie Prezydium Senatu do sześciu osób, aby klub PiS - jako największy - mógł mieć dwóch wicemarszałków.

Przewodniczący senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Sławomir Rybicki (KO) poinformował PAP, że na najbliższym styczniowym posiedzeniu komisji zostanie wyznaczony termin posiedzenia, który zajmie się różnymi zgłaszanymi propozycjami w zmianie regulaminu Senatu.

"Będzie rozpatrywany wniosek posłów PiS, ale wniosków tych jest więcej, więc chcemy poświęcić regulaminowi całe posiedzenie komisji i przygotować kompleksowe propozycje zmian, a następnie zaproponować je Senatowi, aby tak ważny dokument, jak regulamin Senatu był nowelizowany raz, a porządnie" - powiedział Rybicki.

Wśród propozycji zmian są - jak dodał - np. wnioski o powołanie nowych komisji, a także dotyczące wielkości i liczebności komisji.

Rybicki jest sceptyczny wobec propozycji PiS, aby zwiększyć liczbę wicemarszałków. "Regulamin, sprawę tę reguluje dość jasno, że jest marszałek i czterech wicemarszałków, rozszerzanie o piątego czy szóstego wicemarszałka musi mieć poważne uzasadnienie, a ja takie uzasadnienie nie do końca znajduję" - podkreślił.

"Wszystkie opcje (polityczne), niezależnie od liczebności, mają swojego przedstawiciela w Prezydium Senatu" - zauważył Rybicki.

Na uwagę, że PiS ma największy klub, Rybicki przypomniał, że "w ubiegłej kadencji Platforma też miała największy po PiS klub, a miała tylko jednego wicemarszałka". "Można się tymi argumentami przerzucać, ale nie chcę tego wniosku dyskredytować, będzie poddany debacie i głosowaniu" - zaznaczył senator KO.