Drugie miejsce zajęła centroprawicowa Partia Ludowa (PP). GAD3 daje jej 85-90 mandatów w Kongresie Deputowanych.

Dotychczas socjaliści mieli w niższej izbie parlamentu 123 posłów, zaś PP – 66.