Za nowelą głosowało 84 senatorów, jeden się wstrzymał.

Projekt został zgłoszony przez posłów PiS jako poselski. Sprawozdawca Wiesław Janczyk (PiS) wyjaśniał w Sejmie, że chodzi o wprowadzenie regulacji przejściowej, przedłużającej do końca 2019 roku papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego lub objętych zerową stawką akcyzy. Obecnie ten przepis obowiązuje tylko do końca roku.

Dodał, że chodzi o takie produkty jak np. gaz LPG czy paliwo lotnicze.

Wyjaśniał, że chodzi o wydłużenie vacatio legis przepisu, ale zarazem realizacja postulatów sygnalizowanych przed przedsiębiorców. Zgłaszali oni bowiem problemy z dostosowaniem na czas do elektronicznego systemu EMCS, co może skutkować zaburzeniem dostaw wyrobów akcyzowych. (PAP)