Wcześniej nad kwestią tego stanowiska odbyła się w komisji krótka dyskusja. Biuro Analiz Sejmowych (BAS) w przedstawionym projekcie stanowiska zaproponowało zawnioskowanie do TK przez Sejm o umorzenie sprawy zainicjowanej przez prokuratora generalnego - w odniesieniu do zarzutów odnoszących się do art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

"Ja myślę, że jeszcze wrócimy do tej dyskusji. Będę proponował, aby nad tym projektem odłożyć głosowanie. Chciałbym jeszcze dodatkowe wyjaśnienia od prokuratora generalnego usłyszeć. I na tym etapie dyskusję byśmy przerwali" - powiedział Ast po dyskusji komisji ustawodawczej.

Ast w rozmowie z PAP podkreślił, że podczas dyskusji były zgłoszone wątpliwości. "Projekt stanowiska przewiduje umorzenie sprawy w dużym zakresie. Z uwagi na to, iż BAS zarzuciło prokuratorowi generalnemu niewystarczające uzasadnienie, chciałbym dać szansę prokuratorowi na takie szersze uzasadnienie tego wniosku w tym zakresie" - zaznaczył.

Komisja we wtorek miała zająć się przyjęciem dla marszałka Sejmu propozycji stanowiska w sprawie wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Stanowisko miało dotyczyć wniosku prokuratora generalnego zarejestrowanego w sierpniu br. w TK pod sygnaturą K 7/18 oraz październikowego rozszerzenia tego wniosku dokonanego przez Ziobrę.

Prokurator generalny wniósł do TK w październiku o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do TSUE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych.

Właśnie m.in. w odniesieniu do tego październikowego rozszerzenia wniosku BAS zaproponowało stanowisko, w którym Sejm miałby wnioskować o umorzenie. "Wnioskodawca nie może z góry zakładać, że udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne TSUE przekroczy zakres swych kompetencji i będzie ingerował w ustrój, kształt i organizację sądownictwa RP" - mówiła podczas posiedzenia ekspertka BAS Jadwiga Potrzeszcz.

Październikowy wniosek prokuratora generalnego był rozszerzeniem poprzedniego jego wniosku do TK z sierpnia br. Wówczas Ziobro skierował do Trybunału wniosek dotyczący m.in. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie których Sąd Najwyższy na początku 2 sierpnia br. zadał pięć pytań prejudycjalnych do TSUE i wydał postanowienie o zawieszeniu niektórych zapisów nowej ustawy o SN.

W odniesieniu do zaskarżonych przez Ziobrę jeszcze w sierpniu regulacji K.p.c. BAS zaproponowało podzielenie zarzutów prokuratora generalnego i uznanie przez TK niekonstytucyjności przepisu we wskazanym przez Ziobrę zakresie.