"Wprowadzone rozwiązanie jest odpowiedzią na postulaty uczestników obrotu energią elektryczną oraz końcowych odbiorców zaniepokojonych dynamicznymi zmianami cen na terminowym rynku energii elektrycznej, które przekładają się na ostateczne ceny energii dla odbiorców końcowych. Wspólne działania UKNF oraz TGE nakierowane były na jak najszybsze wdrożenie tego mechanizmu przy jednoczesnym poszanowaniu interesu uczestników obrotu. Wpisują się one w szerokie inicjatywy prowadzące do zapewnienia jak najbardziej płynnego i przewidywalnego rynku energii elektrycznej oraz gazu organizowanego przez Towarową Giełdę Energii" - podał UKNF.

W załączniku przedstawiamy wartości widełek obowiązujące na rynku terminowym TGE od 30 października 2018 r. (PAP Biznes)