Portal wp.pl podał we wtorek, że komornik zabezpieczył jedno z kont Nowoczesnej.

Mirosław Pampuch potwierdził w rozmowie z PAP, że wszczęto procedurę komorniczą. "Komornik objął jedno z naszych kont zabezpieczeniem, to nie jest postępowanie egzekucyjne, a zabezpieczające. Nie zapadł żaden wyrok dotyczący wierzytelności, natomiast sąd dokonał zabezpieczenia na rzecz przyszłego ewentualnego wyroku" - mówił poseł Nowoczesnej.

Skarbnik partii przekazał, że chodzi o nieopłaconą fakturę na kwotę ok. 150 tys. zł - jak wskazywał - to zobowiązanie zaciągnięte decyzją Ryszarda Petru w maju 2017 r. "Cały czas rozmawiamy z tą firmą, jesteśmy bardzo blisko podpisania ugody i restrukturyzacji tej wierzytelności. Nie skutkuje to negatywnymi konsekwencjami dla partii" - dodał.

Pampuch stwierdził też, że "sytuacja finansowa Nowoczesnej wynika z zobowiązań zaciągniętych przez poprzedniego przewodniczącego partii".

Skarbik partii zapewnił, że Nowoczesna spłaca swoje długi na bieżąco. Na początku roku Pampuch mówił, że Nowoczesna ma ok. 2,5 mln zł zadłużenia, wynikającego z kampanii wyborczej (kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP oraz środki, które Nowoczesna jest winna Polsatowi za spoty wyborcze w kampanii parlamentarnej).

W 2016 r. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Nowoczesnej z wyborów parlamentarnych w 2015 r., w wyniku czego partia straciła państwowe subwencje, przysługujące partiom znajdującym się w Sejmie.

Podstawą do odrzucenia sprawozdania finansowego było m.in. przelanie blisko 2 mln zł (1 mln 971,5 tys. zł) bezpośrednio z rachunku bieżącego partii na rachunek komitetu wyborczego utworzonego w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Przelanie środków na kampanię wyborczą z pominięciem rachunku funduszu wyborczego naruszyło przepisy ustawy o partiach politycznych i było przesłanką do odrzucenia sprawozdania finansowego partii.

Odrzucenie sprawozdania stało się źródłem problemów finansowych Nowoczesnej.