"Przyjęliśmy do wiadomość decyzję TSUE o nałożeniu środków tymczasowych, by zatrzymać wdrażanie nowego polskiego prawa dotyczącego Sądu Najwyższego. KE jest gotowa do kontynuowania dialogu dotyczącego praworządności, co pozostaje preferowanym przez Komisje sposobem rozwiązania kwestii systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce" – powiedział rzecznik.

Jak dodał, decyzja TSUE jest odpowiedzią na wniosek KE w tej sprawie. "TSUE wsparł pogląd KE, że nowe polskie prawo jest niezgodne z unijnym prawem, bo podważa zasady niezależności sądowniczej" – zaznaczył.