"Polscy obywatele mają prawo posiadać pełną wiedzę w zakresie rzetelności realizowania przez posłów swoich obowiązków", pisze Arkadiusz Myrcha, poseł PO w piśmie do Kancelarii Sejmu. I dodaje: "Po drugie zaś, Polacy mają pełne prawo wiedzieć, czy poseł Jarosław Kaczyński, będący liderem obozu rządzącego i mający realny wpływ na decyzje podejmowane przez Radę Ministrów i Prezydenta RP, posiada szczególny parlamentarny status".

Polityk PO przygotował też listę pięciu pytań. Chce wiedzieć m.in. czy po każdym posiedzeniu Sejmu poseł Jarosław Kaczyński przedkłada podpisane własnoręcznie usprawiedliwienia, czy wyłącznymi przyczynami usprawiedliwiania jego nieobecności jest stan zdrowia i czy nieobecności na posiedzeniach przy jednoczesnym prowadzeniu aktywnej działalności politycznej, była przedmiotem dyskusji Prezydium Sejmu. Ale też: "czy Jarosław Kaczyński w analogicznym okresie, tj. maj-wrzesień 2018 roku, bierze udział w pracach komisji czy również przedkładane są wyłącznie usprawiedliwienia" oraz czy "Jarosław Kaczyński posiada szczególny status bądź szczególne uprawnienia, które nie wynikają wprost z Regulaminu Sejmu bądź Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora".

Szczegółów sprawy dowiesz się na Dziennik.pl>>