Jak podała w komunikacie KNF, International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000) została wpisana w dziale o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).

Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Drugi podmiot wpisany na listę KNF to WGT SA.

"Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie (ponowne zawiadomienie ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana)" - czytamy w komunikacie.

Trzeci podmiot to ESTI Group. Jak podano w komunikacie, jest on nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym przypadku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie - to czwarty podmiot wpisany na listę KNF.

Jak podano w komunikacie, właściwa prokuratura to Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku). "Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie skierowane przez Urząd KNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia)" - czytamy. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta