UOKiK przeprowadzi dodatkowe badania ws. przejęcia Cinema 3D przez MultikinoWarszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do II etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Multikino kontroli nad Cinema 3D. Według Urzędu, w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku.

"Działalność obu przedsiębiorców pokrywa się w Warszawie i Gdańsku. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. UOKiK sprawdzi dokładne udziały uczestników koncentracji oraz ich konkurentów w tych miastach. Chodzi m.in. o wielkość przychodów ze sprzedaży biletów oraz liczbę widzów. Na ten temat nie ma obecnie żadnych wiarygodnych i dostępnych publicznie danych" - czytamy w komunikacie UOKiK.

Rozpoczęcie II etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. UOKiK może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia, zastrzegł Urząd.

Transakcja została zgłoszona do UOKiK w lipcu 2018 r. Multikino prowadzi 32 kina w 26 miejscowościach, Cinema 3D jest właścicielem 11 kin w 11 miastach, przypomniano także w komunikacie.

Urząd wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

(ISBnews)