"Ujednolicona struktura sprawozdań finansowych ma m.in. ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultacje będą trwać do 23 lipca 2018 r." - napisano w informacji MF. Zaznaczono, że to pierwszy etap konsultacji, który dotyczy struktur logicznych sprawozdań finansowych, określonych w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Według MF wprowadzenie cyfrowej formy sprawozdań finansowych oraz umożliwienie ich elektronicznego składania przez przedsiębiorców ma ułatwić wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem resortu finansów dotychczasowa forma składania takich sprawozdań do organów podatkowych jest skomplikowana i czasochłonna.

"Może to ograniczać efektywność polskich podatników, a tym samym negatywnie wpływać na możliwości rozwojowe polskiej gospodarki. Cyfrowa forma sprawozdań finansowych nie tylko uprości ich składanie, ale również pozwoli na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców" - zapewnia MF.

Ministerstwo zaprasza do udziału w konsultacjach podatkowych wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z komunikatem propozycje wraz z uzasadnieniem można przesyłać do 23 lipca 2018 r. na adres: konsultacje.sf@mf.gov.pl

"Jednocześnie informujemy, że pozostałe struktury logiczne sprawozdań finansowych, w tym wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości, zaprezentujemy podczas konsultacji podatkowych w II etapie (sierpień 2018 r.)" - zapowiada MF. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz