We wtorek po południu odbędzie się posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju dot. przygotowań do referendum konsultacyjnego ws konstytucji. Prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej przedstawi tam propozycje pytań referendalnych.

Premier pytany na konferencji prasowej o kwestię referendum, odpowiedział, że prezydent planuje je w ramach swoich kompetencji. "Jesteśmy na etapie dyskusji, rozmów. Jeszcze nie znamy pytań, poznaliśmy proponowane przez pana prezydenta daty" - powiedział szef rządu.

"Zobaczymy, jakie będą pytania i jaki będzie dalszy ciąg (zdarzeń) związany z referendum" - dodał Morawiecki.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym stanowi, że prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3 maja prezydent Duda zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, by referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Zaapelował też wtedy o udział w tym głosowaniu, w którym - jak mówił - "wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski".