Dodaje, że jest to znacznie więcej niż średnia dla ubiegłych pięciu lat, która wynosi 65 484 przypadki.

Przestępstwa gospodarcze stanowiły tylko 1,3 proc. wszystkich znanych policji ubiegłorocznych czynów karalnych, a w roku 2016 było to 0,9 proc. W przeciwieństwie do tego kwota wyrządzonych nimi szkód sięga około połowy całości strat spowodowanych przez wykrytą działalność kryminalną - zaznacza raport. Kwota ta zwiększyła się z 2,97 mld euro w 2016 roku do 3,74 mld euro rok później, czyli o 25,9 proc.

"Efektem niskich stóp procentowych i postępów cyfryzacji jest pojawianie się nowych form oszukiwania inwestorów. Oszustwa w obrocie opcjami binarnymi świadczą o szybkiej reakcji sprawców na rynkową ofertę nowych produktów finansowych, obiecujących wysoką stopę dochodu" - wskazuje BKA.

"Poza materialnymi stratami dla inwestorów bądź przedsiębiorstw szkody niematerialne są czynnikami, znacznie zwiększającymi łączny szkodliwy potencjał przestępczości gospodarczej. Skutkami nie dającymi się sprecyzować w kategoriach liczbowych mogą być na przykład osłabienie zdolności konkurencyjnej i straty wizerunkowe całych gałęzi gospodarki" - czytamy w raporcie.