Apelację rozpatrywał tzw. Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych (MICT), gdyż trybunał ds. zbrodni wojennych w dawnej Jugosławii, który uniewinnił Szeszelja, zakończył działalność z końcem 2017 roku.