MRPiPS poinformowało, że do spotkania doszło w czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego. Uczestniczyli w nim m.in. Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, oraz przedstawiciele partnerów społecznych (organizacji związkowych i pracodawców), a także organizacji branży handlowej. Resort zapowiedział, że następne takie spotkanie zostało zaplanowane na czerwiec.

"Spotkanie dotyczyło wątpliwości, które powstały na tle stosowania w praktyce niektórych regulacji ograniczających handel w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz wyjątków, w których to ograniczenie nie obowiązuje. Jego celem było także zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami związanymi ze stosowaniem przepisów ustawy po pierwszych tygodniach jej obowiązywania" - podkreślono w komunikacie po spotkaniu.

Resort zaznaczył, że przedwczesne jest dokonywanie oceny ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. "Wstępna ocena jest możliwa dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania przepisów ustawy" - zwrócono uwagę.

Jak zaznaczyło ministerstwo, kontynuowane będzie zamieszczanie na bieżąco na jego stronie i PIP wyjaśnień dotyczących zgłaszanych wątpliwości dotyczących stosowania ustawy o ograniczeniu handlu. "Te uzgodnione stanowiska będą uwzględniały także opinie i poglądy prezentowane przez partnerów społecznych i organizacje branży handlowej" - oświadczono.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Przewiduje katalog 32 włączeń. Zakaz nie obowiązuje: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych. Z zakazu wyłączono także placówki handlowe w hotelach i prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówki organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych. Zakupy można zrobić także w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich.

Spod zakazu wyłączono także sprzedaż ryb zarówno wprost "z burty", jak i z punktów pierwszej sprzedaży.

Handel w niedziele będzie również możliwy na terenie jednostek więziennych, wojskowych, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w hurtowniach farmaceutycznych, a także w zakładach leczniczych przeznaczonych dla osób wymagających całodobowego monitoringu.

Jeśli chodzi o sklepy działające na zasadzie franczyzy - właściciel może otworzyć w niedziele placówkę tylko wtedy, gdy sprzedaż prowadzi "we własnym imieniu i na własny rachunek". Taka sama reguła dotyczy właścicieli innych sklepów.

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi grzywna od 1 tys. do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski