W poniedziałek w Senacie odbyła się konferencja pt. "Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym". Konferencja została zorganizowana przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Koc podkreśliła, że Komisja Samorządu Terytorialnego pod przewodnictwem Piotra Zientarskiego(PO) systematycznie organizuje w Senacie konferencje poświęcone administracji państwowej i samorządowi w kontekście zmian, jakie zachodzą w naszym państwie. "W kontekście sukcesów, ale też i problemów, z jakimi administracja państwowa, i samorząd terytorialny się borykają" - podkreśliła wicemarszałek Senatu.

W jej ocenie system administracji państwowej, jego funkcjonowanie, struktura, organizacja, samorząd terytorialny to "niewątpliwie istota funkcjonowania państwa".

"To jest atrybut niepodległości. Atrybut, który w czasie trwania naszej historii(...)trzykrotnie traciliśmy. Pierwszy raz w czasach rozbicia dzielnicowego, kiedy nie było jednolitego państwa, a więc nie było jednolitego systemu prawnego i nie było jednolitego systemu administracji państwowej"- zaznaczyła.

"Po raz kolejny po upadku Rzeczpospolitej, kiedy nastały 123 lata zaboru, a potem także przez 45 lat Polski Ludowej, gdzie również nasz system administracji był wzorowany na tym systemie jaki panował w innych krajach socjalistycznych, a samorząd terytorialny po prostu przestał istnieć" - dodała Koc.

Wicemarszałek zauważyła, że w Polsce po 1989 r. nastąpił rozwój samorządu terytorialnego. "Trzeba to powiedzieć, że wielki wpływ na ten rozwój miał polski Senat, który się odrodził w 1989 r. i który podjął się przeprowadzenia wielkiej reformy samorządowej" - podkreśliła Koc.

W jej ocenie ta reforma położyła kres komunistycznemu systemowi zarządzania. "Ta reforma jest jedną z najlepszych i najlepiej przeprowadzonych reform. Jest jednym z naszych największych sukcesów, jeśli weźmiemy pod uwagę prawie 30 lat bytu naszej niepodległej ojczyzny"- oświadczyła Koc.

Jej zdaniem, jeśli chodzi o historię to Polska ma czym się szczycić. "Myślę, że zwłaszcza w kontekście 100-lecia (odzyskania) niepodległości kraju, zwłaszcza w roku 550-lecia dwuizbowego parlamentu - bo taką rocznicę w tym roku też obchodzimy - to myślę, że takie historyczne spojrzenie na rozwój administracji państwowej i na rozwój polskiej samorządności jest niezwykle istotne" - podkreśliła Koc.(PAP)

autor: Edyta Roś