Temat tegorocznej 59. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, w której co roku biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, brzmiał "Demokracja – istota, idea, cele i ich realizacja".

"Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym to nie tylko współzawodnictwo – to przede wszystkim wspaniała lekcja patriotyzmu i obywatelskości" - napisał prezydent, przekazując wyraz uznania i gratulacje organizatorom i uczestnikom konkursu.

"Demokrację trzeba praktykować także i w ten sposób, że poznaje się jej zasady. Są Państwo na pewno dumni, że Polska ma tak świetne tradycje demokratyczne – wielowiekowe dziedzictwo parlamentaryzmu, rządów prawa, politycznej unii narodów, konstytucjonalizmu. Tradycje tolerancji, pokojowego współistnienia wielu religii i kultur, poszanowania zasady pomocniczości. Mamy do czego się odwoływać w zetknięciu z wyzwaniami XXI wieku" - napisał Duda.

"Demokrację pojmujecie nie jako abstrakcyjny proces, ale jako drogę do Rzeczypospolitej silnej, sprawiedliwej i solidarnej" - zaznaczył.

Prezydent ocenił też, że Polsce potrzebna jest "gruntowna edukacja i pogłębiona wiedza obywatelska". Zauważył, że obecnie coraz więcej osób dystansuje się wobec życia publicznego. "Słyszymy opinie, że bardziej twórcza i sprawcza od polityki jest ekonomia. Ludzie są przekonywani, że mogą więcej zdziałać jako konsumenci niż jako obywatele; że uczestnictwo w rynku jest ważniejsze niż uczestnictwo w demokracji. A przecież polityka – rozumiana jako zabieganie o dobro wspólne, jako służba publiczna – jest sferą ludzkiej podmiotowości, wpływania na otaczającą nas rzeczywistość" - przekonywał Duda.

"Polska powinna być wśród aktywnych graczy na tej światowej szachownicy – tak abyśmy mieli wpływ na nasze otoczenie i na pozycję Rzeczypospolitej w przestrzeni międzynarodowej" - dodał prezydent, zaznaczając, że obecny świat jest "skomplikowany i niespokojny", choć lepszy od wcześniejszych epok.

Przypominając o 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości Andrzej Duda podkreślił również, że "bezcennym dobrem dla Polaków jest suwerenne, nowoczesne i sprawne państwo". "Państwo, które pozwala na realizowanie naszych kluczowych interesów narodowych oraz potrafi prowadzić twórczy dialog z innymi, które jest atrakcyjnym partnerem w kształtowaniu przyszłości" - napisał prezydent.

Pełna treść listu do uczestników Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, której historia sięga 1959 r., na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje obecnie Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Olimpiada jest skierowania do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Jej uczestnicy muszą się wykazać wiedzą o strukturach życia politycznego w kraju i na świecie oraz przemian społeczno-politycznych. Laureatom i finalistom przysługują ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.(PAP)

autor: Norbert Nowotnik