Badania przeprowadziły prof. Jadwiga Stawnicka i mł. inspektor Iwona Klonowska. Ankiety zawierające 53 otwarte pytania trafiły w styczniu tego roku do ponad 7 tys. polskich dzielnicowych, wypełniło je 5,4 tys.. Badaczki kończą opracowanie wyników, które mają zostać podsumowane w dwóch pozycjach książkowych.

"I społeczeństwo, i dzielnicowi uznali, że tacy policjanci pierwszego kontaktu są potrzebni, społeczeństwo oczekuje kontaktu z dzielnicowymi, ich wsparcia i istnienia w codziennym funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Dzielnicowi są świadomi misji i szczególnej roli, która niosą" – powiedziała w piątek PAP Iwona Klonowska.

Badania wykazały też, że policjantom brakowało możliwości awansu, co jednak umożliwiły zmiany wprowadzone już po realizacji badania.

"Niewielka, ale istotna grupa wskazała, że służba dzielnicowego powinna być bardziej elitarna wewnątrz policji, że należy budować ten prestiż" – dodała Klonowska.

Za jedno z najważniejszych wyzwań w swojej pracy dzielnicowi uznali przemoc w rodzinie.

Wstępne wyniki badań były prezentowane podczas piątkowego sympozjum naukowego pt. "Rola dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej", zorganizowanego przez policję i Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Aplikacja wniosków płynących z wyników badań ma wpłynąć na dialog władz z dzielnicowymi, określając oczekiwania policjantów pierwszego kontaktu, ich problemy, mocne i słabe strony.(PAP)

autor: Anna Gumułka

edytor: Karolina Wichowska