Proponowane ceny dotyczą projektu i budowy fragmentu Via Baltica na odcinku węzeł "Podborze" (razem z węzłem) do węzła "Śniadowo" (bez węzła). W sumie ma powstać blisko 19,5 km drogi.

Najniższą ofertę złożyło konsorcjum: Rubau Polska Sp. z o.o. i Contrucciones Rubau S.A., które zaproponowało 479,1 mln zł, natomiast najdroższą - w wysokości blisko 591 mln zł - firma Budimex S.A.

Najwyższa oferta nie przekracza kwoty, jaka została przeznaczona na tę inwestycję. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na nią 619,7 mln zł.

Drogowcy nie poinformowali, kiedy konkretnie nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. Przy wyborze będą brane pod uwagę nie tylko cena, ale także termin realizacji.

Droga S61 ma stanowić jedną z polskich części trasy Via Baltica, czyli połączenia krajów nadbałtyckich z południową Europą. W Ostrowi Mazowieckiej ma odbijać na północ w stronę Łomży, Szczuczyna, Ełku i Suwałk, do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Tam będzie się łączyć z litewską drogą A5 w stronę Kowna, a stamtąd będzie wiodła do Rygi na Łotwie.

Malinowski przypomniał, że Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to sześć odcinków. W pięciu przetargach już otwarto oferty i trwa wybór najkorzystniejszej, w kolejnym przetargu planowane jest otwarcie ofert. (PAP)