„Przestępcy usiłowali od czerwca zdobyć poufne dane bankowe klientów trzech dużych banków, co świadczy o tym, że przypuszczalnie trwa seria ukierunkowanych ataków phishingowych przeciwko klientom krajowych instytucji kredytowych” – napisał MNB.

Węgierski Bank Narodowy podkreślił, że usiłowania te nie spowodowały dotąd żadnych strat dla klientów, a banki możliwie najszybciej informują o atakach.

Według MNB przestępcy wzywają klientów banków w e-mailach lub SMS-ach do uzgodnienia danych, twierdząc, że chcą usunąć luki w systemie bezpieczeństwa, aby ochronić ich osobiste dane i transakcje. Uzgodnienia tego należałoby dokonać na stronie internetowej bardzo przypominającej stronę rzeczywistego banku, podając m.in. swoje hasło i numer konta bankowego.

Jak podkreślił MNB, tym razem oszuści nie skorzystali z internetowego programu do tłumaczeń i fikcyjne strony banków są napisane idealną węgierszczyzną.

MNB uważa, że nie jest wykluczone, iż w najbliższych dniach podobne ataki zostaną przypuszczone na klientów kolejnych instytucji kredytowych.

Bank centralny podkreśla przy tym, że węgierskie banki nigdy nie proszą klientów o podanie poufnych danych e-mailem, SMS-em czy zwykłą pocztą. Radzi też, by w razie otrzymania takich listów niezwłocznie je usunąć i nie otwierać załączonych w e-mailu plików, a także zawiadomić o sprawie bank.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)