Zasadniczo pracodawca udziela pracownikowi urlopu w oparciu o plan urlopowy. Jednak plan ma w praktyce bardziej charakter orientacyjny niż obligatoryjny i pracodawca może przesunąć urlop pracownika, a nawet go z niego odwołać.