Krauthammer, którego komentarze ukazują się w ponad 400 publikacjach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w rozmowie z dziennikarzem telewizji Fox News w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego przyznał, że "prezydent Trump do pewnego stopnia ma rację twierdząc, że terroryzm jest związany z imigracją z państw muzułmańskich".

"Niestety - dodał Krauthammer - prezydent jest spóźniony o 30 lat, bo wtedy zaczął się problem z imigracją".

"To była klęska, generalnie porażka asymilacji, integracji (...) imigrantów głównie w społeczeństwach europejskich. Dlatego ten problem jest teraz taki trudny do rozwiązania" - wyjaśnił publicysta, wskazując, że w porównaniu z Europą przypadki rodzimego terroryzmu są w Stanach Zjednoczonych niesłychanie rzadkie.

Wypowiedź Krauthammera spowodowała, że wielu komentatorów z lewej strony amerykańskiej sceny politycznej zarzuciło mu, iż "niebezpiecznie zbliżył się do oskarżania ofiar, że same sobie są winne".

Jednak przeświadczenie Krauthammera, że Ameryka jest "obdarzona zdolnością do asymilacji" potwierdzają badania socjologiczne przeprowadzone wśród amerykańskich muzułmanów.

Zdecydowaną większość - 65 proc. z 3,3 mln rzeszy amerykańskich muzułmanów (1 proc. populacji USA) - stanowią osoby urodzone poza granicami Stanów Zjednoczonych. Najwięcej z nich - 14 proc. urodziło się w Pakistanie.

Poglądy amerykańskich muzułmanów w zasadniczych kwestiach obyczajowych zbytnio nie różnią się od poglądów większości Amerykanów. W badaniach przeprowadzonych przez ponadpartyjny ośrodek badawczy Pew Research w 2011 roku 56 procent z nich opowiedziało się za "amerykańskim stylem życia" i wyznała, że nie chce się odróżniać od reszty społeczeństwa.