Samorządy mają czas na podjęcie uchwał ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 31 marca. Z informacji kuratorów oświaty wynika, że około 60 proc. samorządów podejmie ostateczną uchwałę na sesjach zaplanowanych na 29-30-31 marca.

Jak poinformował Kopeć, wszystkie uchwały, które samorządy nadesłały do kuratoriów zostały zaopiniowane pozytywnie, lub pozytywnie warunkowo. "Żadna z uchwał przekazanych kuratorium nie otrzymała opinii negatywnej" - poinformowało MEN.

Jak powiedział Kopeć są jednak w kraju przypadki czterech samorządów, gdzie uchwały nie zostaną podjęte w ogóle. Takim przypadkiem jest np. Łódź. W tych przypadkach spory z kuratoriami rozstrzygną sądy.