Artykuły na temat: "gmina"

10 czerwca 2017 r.

Tylko niewykonanie budżetu w całości uzasadnia brak absolutorium dla wójta

Reklama