statystyki

Prawo

służebność osobista

wróć do działu: Prawo »

obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Jej zakres i sposób wykonywania ustala się według uznania stron z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych.

Służebności osobistej nie można zbyć ani przekazać uprawnienia do ich wykonania. Nie można jej także zbyć przez zasiedzenie. Stosunek wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego.

Podstawa prawna: art. 296 – 305 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 380)

Prawo dla specjalisty