Głosowanie nad wyborem wicemarszałka Senatu odbyło się po tym, gdy z funkcji tej zrezygnował senator PiS Grzegorz Czelej.