- Dzieciom należy się dojrzałość dorosłych - stwierdziła posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem, sposób wprowadzania reformy szkolnictwa przez minister Annę Zalewską niszczy zaufanie do państwa. Po południu sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu projekty ustaw wprowadzające reformę edukacji. Zgodnie z nimi w miejsce obecnie istniejących szkół mają powstać: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Lubnauer przyznała, że w takiej dziedzinie jak edukacja, spokój i rozsądek w trakcie wprowadzenia zmian są szczególnie ważne. - Wzywam minister Zalewską, by z reformą cofnęła się o krok. Niech nie tkwi w swoim uporze - dodała.