W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Wzięło w nim udział ponad tysiąc sędziów. Kwestiom ich niezawisłości, a także poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ich publikowania poświęcono dwie z trzech przyjętych podczas kongresu uchwał.