Komisja Europejska przyjęła zestaw zaleceń w sprawie zwalczania podrabiania towarów, zarówno w internecie, jak i poza nim oraz w celu poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. KE zachęca do stosowania alternatywnych metod rozstrzygania sporów, wzmocnienie pozycji organów nadzoru rynku, szybsze, tańsze i bardziej ekologiczne przechowywanie i usuwanie podrobionych towarów.

Zalecenia mają na celu wspieranie współpracy między posiadaczami praw, dostawcami usług i organami ścigania, przy jednoczesnym zachęcaniu do stosowania najlepszych praktyk i stosowania nowoczesnych narzędzi i technologii.

"Skuteczne narzędzia przeciwko podrabianiu towarów mają zasadnicze znaczenie dla ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa konsumentów i innowacji. Dzięki aktowi o usługach cyfrowych platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za odgrywanie roli w zwalczaniu podrabianych towarów. Dzisiejsze zalecenie zawiera szereg dodatkowych narzędzi służących zwalczaniu podrabiania towarów, wspierających konkurencyjność MŚP i przedsiębiorstw w całej Europie" - oświadczył komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Najważniejsze propozycje KE, to wyznaczenie pojedynczego "punktu kontaktowego" do spraw egzekwowania praw własności intelektualnej oraz rozszerzenie wykorzystania istniejących narzędzi, takich jak portal egzekwowania praw własności intelektualnej udostępniony przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); szybkie reagowanie na pojawiające się nowe praktyki podrabiania towarów; optymalizacja wymiany informacji w postępowaniach sądowych oraz zapewnienie odpowiedniego odszkodowania za szkody, w tym szkody materialne i moralne.

Wdrażanie zaleceń

Oprócz tego, KE zachęca do stosowania alternatywnych metod rozstrzygania sporów, wzmocnienie pozycji organów nadzoru rynku, szybsze, tańsze i bardziej ekologiczne przechowywanie i usuwanie podrobionych towarów.

KE zapowiedziała, że wraz z EUIPO będzie ściśle monitorować skutki i wdrażanie niniejszego zaleceń.