Agencja ratingowa Fitch podtrzymała prognozę dynamiki PKB Polski sprzed kwartału na poziomie 2,5 proc. w 2024 r. i 3,2 proc. w 2025 r.

Jak według Fitch będzie wyglądał rozwój Polski?

Fitch to jedna z trzech najważniejszych i największych agencji ratingowych na świecie. Jej przewidywania zwykle się sprawdzają.

Poniżej tabela z aktualnymi prognozami agencji Fitch dotyczącymi wzrostu PKB w Polsce:

Prognozy z XII Prognozy z IX
2023 2024 2025 | 2023 2024 2025
PKB 0,6 2,5 3,2 | 0,4 2,5 3,2
Spożycie prywatne 0 2,9 3,5 | -1,3 3,1 3,6
Inwestycje 6,5 3,5 3,1 | 5,1 2,8 3,1
CPI (koniec okresu) 6,2 5,0 4,0 | 8,0 5,0 4,0
Stopy procentowe (koniec okresu) 5,75 5,0 4,5 | 5,5 5,0 4,5
USD/PLN (koniec okresu) 4,1 4,2 4,2 | 4,5 4,5 4,5